Nom: Cristián

Origen i significat

El nom Cristian prové de l'adjectiu llatí "christianus", que significa literalment "pertanyent o relatiu a Crist". És, per tant, un nom amb una forta connotació religiosa, que identifica a una persona com a seguidora de Crist. Originàriament, aquest terme va ser utilitzat per descriure els primers seguidors del cristianisme.

Amb el temps, Cristian es va establir com a nom propi masculí i s'ha difós àmpliament per cultures de tradició cristiana. Com a nom, sol ser associat amb els valors i principis del cristianisme, com l'amor, la compassió i la fe. Aquest nom també té variants en altres llengües, com Christian en anglès o Christophe en francès, entre d'altres.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Cristián a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 145 de 59.142 noms
  • Freqüència: 11.007 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 1,41 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 424 de 1.448 noms
  • Freqüència: 19 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,34 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Christian (m)Cristhian (m)Cristià (m)Kristian (m)Cristino (m)Crisant (m)Tian (m)Cristóbal (m)Cristiane (f)Cristiana (f)

Cristián apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb CNoms llargs de nenNoms llargsNoms de nen