Nom: Bru

Origen i significat

El nom Bru és una forma catalana del nom Bruno, el qual té un origen germànic. El significat de Bruno és associat amb el color marró i es pot interpretar com una referència al pèl o al cabell de tonalitat fosca de la persona. Aquest nom va ser popular entre la noblesa i diverses cultures europees durant l'edat mitjana.

En el context històric i religiós, Sant Bruno va ser el fundador de l'Ordre dels Cartoixans al segle XI, la qual cosa pot haver influït en la persistència del nom en cultures de tradició cristiana. Així, el nom Bru pot carregar amb si no només una referència cromàtica sinó també una herència de solidesa i espiritualitat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Bru a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1030 de 59.142 noms
  • Freqüència: 587 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,08 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 158 de 1.448 noms
  • Freqüència: 58 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 1,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Bruc (m)Bruce (m)Bruno (m)Brauli (m)Braulio (m)Bruna (f)Brunelda (f)Brunilda (f)

Bru apareix en aquestes llistes

Noms de 2 o 3 lletres de nenNoms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb BNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms catalans curtsNoms curts de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nenNoms curts