Nom: Artal

Origen i significat

El nom Artal és un nom masculí d'origen incert, però es creu que podria tenir arrels en la llengua gòtica o en altres llengües germàniques. Aquest nom es pot relacionar amb la noblesa, ja que apareix en documents medievals vinculats a la noblesa aragonesa. El significat exacte no és clar, però podria estar associat amb la força o el poder, característiques apreciades en l'aristocràcia d'aquella època.

És important destacar que, tot i que Artal no és un nom extremadament comú, forma part del patrimoni onomàstic i pot tenir una càrrega històrica significativa. Aquest nom també podria estar relacionat o ser una variant de noms similars d'origen germànic que contenen l'element "art" o "hard", que significa fort o valent.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Artal a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 7825 de 59.142 noms
  • Freqüència: 35 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1206 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Artai (m)Artau (m)Marçal (m)Margal (m)Azrael (m)Arnaldo (m)Marcial (m)Arai (m)Aram (m)Aran / Arán (m)

Artal apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ANoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nen