Nom: Artai

Origen i significat

El nom Artai és d'origen gallec i pot estar relacionat amb la paraula "arte", que en gallec significa "habilitat" o "destresa". Encara que no és un nom excessivament comú, Artai pot ser apreciat per la seva sonoritat i la seva originalitat dins de l'espai lingüístic gallec.

A més, hi ha la possibilitat que Artai derivi o estigui connectat amb noms de la mitologia o la història celta, tenint en compte l'herència cultural de Galícia i la seva proximitat amb altres cultures cèltiques. Aquestes arrels podrien aportar al nom una dimensió d'antiguitat i misticisme.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Artai a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 7825 de 59.142 noms
  • Freqüència: 35 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Arai (m)Artal (m)Artau (m)Rai (m)Martí (m)Artemi (m)Arcadi (m)Natzari (m)Aria / Arià (m)Altair (m)

Artai apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ANoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nen