Nom: Adrià

Origen i significat

El nom Adrià (en la seva forma masculina) té les seves arrels en la cultura llatina, sent una variant de Hadrianus, que significa "originari de Hadria". Hadria era una antiga ciutat del nord d'Itàlia, que va donar nom al Mar Adriàtic. Per tant, el nom pot estar associat amb aquesta regió geogràfica i sovint evoca la imatge de la mar i la costa.

Amb el pas del temps, Adrià s'ha utilitzat en diverses cultures i llengües, mantenint sovint una sonoritat similar. A més, figures històriques com l'emperador Adrià de Roma, que va governar des del 117 fins al 138 d.C., han contribuït a la popularitat i presència del nom en la història i la cultura occidental.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Adrià a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 115 de 59.142 noms
  • Freqüència: 14.526 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 1,86 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 114 de 1.448 noms
  • Freqüència: 79 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 1,46 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Adrián (m)Andria (m)Aria / Arià (m)Adriano (m)Adrió (m)Marià (m)Adriel (m)Adrien (m)Ari (m)Arian (m)

Adrià apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ANoms catalans de nenNoms catalansNoms de nen