Nom: Aleu

Origen i significat

El nom Aleu és poc comú i no té una procedència clara i definitiva, però podria tenir arrels en diverses cultures. Una possibilitat és que sigui una variant o forma curta de noms que comencen amb l'element "Ale-", com ara Alejandro, que és d'origen grec i significa "defensor dels homes".

D'altra banda, Aleu podria ser una forma derivada o influenciada per noms catalans o occitans, donant-li una connotació regional o local. En aquest cas, el significat pot variar i no estaria necessàriament relacionat amb els elements etimològics dels noms més llargs dels quals podria derivar-se. La interpretació del nom pot ser subjectiva i depenent del context cultural en què es trobi.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Aleu a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 5544 de 59.142 noms
  • Freqüència: 56 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Alieu (m)Alec (m)Alen (m)Àlex / Álex (m)Alez (m)Areu (m)Alae (m)Aleix (m)Alejo (m)Alguer (m)

Aleu apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb ANoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms catalans curtsNoms curts de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nenNoms curts