Nom: Aren

Origen i significat

El nom Aren no és comú i té diversos possibles orígens. Una de les interpretacions podria ser que és una variant del nom Aaron, d'origen hebreu, que significa "exaltat", "enaltit" o "muntanya de força". Aaron és una figura coneguda a la Bíblia com el germà gran de Moisès i el primer gran sacerdot dels israelites.

També podria ser que Aren derivi de noms d'altres cultures, però sense informació específica, és difícil establir un origen definitiu. En alguns casos, els noms s'adapten i canvien a través de les cultures i les llengües, adquirint noves formes i significats que poden no estar relacionats amb els seus orígens originals.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Aren a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3016 de 59.142 noms
  • Freqüència: 128 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 481 de 1.448 noms
  • Freqüència: 16 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,3 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Ahren (m)Arsen (m)Adrien (m)Arseni (m)Arsenio (m)Ares (m)Areu (m)Eren (m)Alen (m)Aran / Arán (m)

Aren apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb ANoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms catalans curtsNoms curts de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nenNoms curts