Nom: Ahren

Origen i significat

El nom Ahren podria ser una variant ortogràfica del nom Aaron, que té un origen hebreu i es pot trobar a l'Antic Testament. El significat d'Aaron és debatut, però algunes fonts suggereixen que podria significar "muntanya de força" o "portador de màrtirs". Aaron és conegut per ser el germà de Moisès i el primer gran sacerdot dels israelites.

No obstant això, és possible que Ahren també pugui tenir un origen germànic, on sona similar a paraules que signifiquen "àguila". En aquest cas, el nom podria ser associat amb la força i la majestuositat de l'àguila, un ocell sovint lligat a la llibertat i el poder. És important notar que els noms poden experimentar variacions ortogràfiques i de significat al llarg del temps i en diferents cultures.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Ahren a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 9567 de 59.142 noms
  • Freqüència: 27 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Aren (m)Arsen (m)Adrien (m)Lahcen (m)Eren (m)Arseni (m)Alen (m)Chen (m)Karen (f)Yaren (f)

Ahren apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ANoms originals de nenNoms originalsNoms de nen