Nom: Àngel Jesús / Ángel Jesús

Origen i significat

Àngel-Jesús és un nom compost que uneix dos noms amb profundes arrels religioses i simbòliques. El primer component, Àngel, prové del grec "ángelos", que significa "missatger". Aquest nom fa referència als éssers celestials que actuen com a missatgers de Déu dins de diverses tradicions religioses, principalment en el cristianisme.

El segon component, Jesús, té un origen hebreu, derivant del nom "Yeshua", que es pot traduir com "Déu és salvació" o "Déu salva". Aquest nom és central en la tradició cristiana, ja que és el nom donat al fundador del cristianisme, Jesús de Natzaret. La combinació dels dos noms en un pot simbolitzar una profunda connexió espiritual o una especial devoció religiosa per part dels pares que trien aquest nom per al seu fill.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Àngel Jesús / Ángel Jesús a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3165 de 59.142 noms
  • Freqüència: 120 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Àngel / Ángel (m)Jesús (m)Àngelo / Ángelo (m)Ángeles (f)Sus (m)Àngels (f)Angeleta (f)Àngela / Ángela (f)

Àngel Jesús / Ángel Jesús apareix en aquestes llistes

Noms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans llargsNoms catalans de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms catalansNoms llargsNoms de nen