Nom: Andrés

Origen i significat

El nom Andrés és la forma espanyola del nom grec Andreas, derivat de la paraula grega "ἀνδρεία" (andreia), que significa "valentia" o "virilitat". Aquest nom té una forta connotació amb les qualitats associades a l'heroisme i la força masculina. És un nom que ha estat àmpliament utilitzat en països de parla hispana i també en altres cultures amb variants similars.

Andrés és conegut a nivell religiós per ser el nom d'un dels apòstols de Jesús, Sant Andreu, que és el patró d'Escòcia, Rússia i Grècia, entre altres llocs. Aquesta associació amb un dels primers seguidors de Jesucrist pot haver contribuït a la popularitat i la persistència del nom al llarg dels segles en el món cristià.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Andrés a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 130 de 59.142 noms
  • Freqüència: 12.692 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 1,63 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 604 de 1.448 noms
  • Freqüència: 12 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,22 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Andreas (m)Andre / André (m)Andrei (m)Andreu (m)Andrew (m)Andrey (m)Andrea (m)Ares (m)Ander (m)Anderson (m)

Andrés apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ANoms de nen