Nom: Andrei

Origen i significat

El nom Andrei és la forma romanesa i russa del nom Andrés, que té les seves arrels en el nom grec Andreas. En grec, "andros" significa "home" o "valent", així que Andrei podria ser interpretat com "home valent" o "mascle". És un nom que ha estat portat per diversos sants i figures històriques, afegint-hi un component religiós i cultural.

A més, Andrei està relacionat amb Sant Andreu, un dels dotze apòstols de Jesús, el qual és particularment reverenciat a l'Església Ortodoxa. Aquesta vinculació amb una figura tan prominent pot haver contribuït a la popularitat del nom en països amb una forta tradició cristiana ortodoxa, com ara Rússia, Romania i Grècia.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Andrei a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 911 de 59.142 noms
  • Freqüència: 714 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,09 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 956 de 1.448 noms
  • Freqüència: 6 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,11 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Andre / André (m)Andrés (m)Andreu (m)Andrew (m)Andrey (m)Andria (m)Andriy (m)Andrea (m)Andrii (m)Ander (m)

Andrei apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ANoms originals de nenNoms originalsNoms de nen