Nom: Adonay

Origen i significat

El nom Adonay és una variant de Adonai, una paraula d'origen hebreu que significa "Senyor" o "meu Senyor". Adonai és una de les denominacions utilitzades pels jueus per referir-se a Déu, especialment en contextos on el nom de Déu, YHWH, és considerat massa sagrat per ser pronunciat. És una forma de respecte i reverència en la tradició jueva.

La presència d'aquest nom com a nom propi masculí és menys comuna i pot reflectir una elecció amb connotacions religioses o espirituals. La seva utilització com a nom propi pot ser una expressió de la devoció o el respecte per les tradicions i creences religioses en les comunitats on es fa servir.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Adonay a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2306 de 59.142 noms
  • Freqüència: 191 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 310 de 1.448 noms
  • Freqüència: 28 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,52 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Adonai (m)Aday (m)Jonay (m)Adonis (m)Adahy (m)Adnan (m)Adán (m)Abdon / Abdón (m)Andy (m)Unay (m)

Adonay apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ANoms originals de nenNoms originalsNoms de nen