Nom: Adán

Origen i significat

El nom Adan és la variant en diferents llengües, incloent l'espanyol, de Adam, que té el seu origen en l'hebreu antic. En hebreu, אדם (Adam) prové de la paraula אדמה (adamah) que significa "terra" o "sòl", fent referència a la creació bíblica de l'home a partir de la terra. Així, el nom sovint s'interpreta com a "home" o "ser humà".

Dins la tradició judeocristiana, Adan és el primer home creat per Déu segons el llibre del Gènesi en la Bíblia. Aquest nom, per tant, porta amb si un fort simbolisme relacionat amb l'inici, l'origen i la naturalesa humana. Aquesta figura bíblica ha influït en la popularitat del nom en cultures amb arrels cristianes al llarg dels segles.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Adán a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 915 de 59.142 noms
  • Freqüència: 707 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,09 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 604 de 1.448 noms
  • Freqüència: 12 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,22 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Aidan (m)Adnan (m)Dan (m)Adrián (m)Adnane (m)Adriano (m)Adah (m)Adai (m)Adam (m)Aday (m)

Adán apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb ANoms originals de nenNoms curts de nenNoms originalsNoms de nenNoms curts