Nom: Unay

Origen i significat

El nom Unay és menys conegut i no té un origen clar i definit, però es pot especular que pot tenir arrels en diverses cultures. En algunes llengües turquesques, com ara el turc o el tàtar, la paraula "unay" podria estar relacionada amb el concepte de lluna, donant-li una possible connotació celestial o astronòmica al nom.

També és possible que Unay sigui una variant o una forma modificada d'un altre nom, adaptada a diferents idiomes o cultures. Sense una etimologia clara, els significats atribuïts a Unay podrien variar àmpliament i dependre del context cultural en què es trobi. Això pot fer que el nom sigui percebut com a exòtic o únic en entorns on no és comú.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Unay a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3292 de 59.142 noms
  • Freqüència: 113 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1206 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Unai (m)Unax (m)Luay (m)Jonay (m)Kenay (m)Louay (m)Qusay (m)Adonay (m)Sinay (f)Yanay (f)

Unay apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb UNoms originals de nenNoms curts de nenNoms originalsNoms de nenNoms curts