Nom: Victòria Maria / Victoria María

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Victòria Maria / Victoria María a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3609 de 59.142 noms
  • Freqüència: 98 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1040 de 1.448 noms
  • Freqüència: 5 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,09 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Victòria / Victoria (f)Victoriana (f)Victorina (f)Maria / María (f)Ària / Aria (f)Ilaria (f)Anamaria (f)Iria / Iría (f)Òria / Oria (f)Viktoria (f)

Victòria Maria / Victoria María apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb VNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs