Nom: Uxia

Origen i significat

Uxía és la versió galega del nom Eugènia, que prové del grec Eugenia. L'origen d'aquest nom es remunta al terme grec "εὐγενής" (eugenes), que significa "de noble naixença" o "bé nascuda". Per tant, Uxía comparteix aquest significat relacionat amb la noblesa i l'alta estirp.

Aquest nom ha estat tradicionalment utilitzat en zones de parla galega, mantenint la sonoritat i l'essència del seu origen grec. A més, personatges històrics i de la noblesa han portat versions d'aquest nom, reflectint el seu vincle amb la distinció i el prestigi social.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Uxia a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2396 de 59.142 noms
  • Freqüència: 180 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 781 de 1.448 noms
  • Freqüència: 8 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,14 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Eudòxia (f)Ia / Ïa (f)Xima (f)Xita (f)Yuxi (f)Àuria / Auria (f)Dúnia / Dunia (f)Ixeia (f)Júlia / Julia (f)Lucía (f)

Uxia apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenaNoms de nena que comencen amb UNoms originals de nenaNoms curts de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms curts