Nom: Dúnia / Dunia

Origen i significat

El nom Dunia pot tenir diverses fonts i significats segons la cultura. En moltes llengües de l'arrel àrab, com ara l'àrab mateix o el swahili, la paraula "dunya" o "dunia" significa "món" o "vida terrenal". Aquesta connotació pot portar un significat profund, ja que sovint es fa referència al món com a lloc de l'experiència humana i la vida quotidiana.

En alguns casos, Dunia també pot ser considerat una forma d'Eudònia, que en grec antic significa "bona fortuna". Malgrat aquestes possibles fonts, és important notar que els significats poden variar, i que en alguns contextos el nom pot haver adquirit un ús i una interpretació propis que no necessàriament coincideixen amb els orígens suggerits.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 5

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 655 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.131 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,15 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 630 de 1.448 noms
  • Freqüència: 11 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,2 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Dúnia / Dunia a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Dúnia / Dunia apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb DNoms de nena

Altres noms similars

Dounia (f)Duna (f)Dània / Dania (f)Dènia / Denia (f)Donia (f)Nia (f)Mounia (f)Dina (f)Davínia / Davinia (f)Eugènia / Eugenia (f)