Nom: Eugènia / Eugenia

Origen i significat

Eugenia és un nom femení d'origen grec, derivat de la paraula "εὐγενής" (eugenēs), que significa "ben nascuda" o "de bona estirp". Aquest nom fa referència a la noblesa i a la qualitat de la descendència, suggerint una persona de linatge distingit o virtuts notables.

Històricament, el nom Eugenia ha estat portat per diverses figures de l'aristocràcia i la reialesa, reflectint així el seu significat original. També és un nom que ha estat present en la història de l'Església, amb diverses santes que porten aquest nom, el que pot atribuir-li una dimensió addicional de santedat i virtut.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Eugènia / Eugenia a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 449 de 59.142 noms
  • Freqüència: 2.120 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,27 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Gènia (f)Ènia / Enia (f)Selènia / Selenia (f)Yesenia (f)Dènia / Denia (f)Kènia / Kenia (f)Xènia / Xenia (f)Eugeni (m)Yessenia (f)Ifigènia (f)

Eugènia / Eugenia apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ENoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms llargs