Nom: Justina

Origen i significat

Justina és la forma femenina del nom Justí, que prové del llatí "Iustinus", derivat de "iustus", que significa "just" o "recte". Aquest nom va ser popular entre els primers cristians, reflectint el valor moral de la justícia i l'equitat, i ha estat portat per diverses santes i màrtirs al llarg de la història.

El nom Justina pot ser associat amb la noció de justícia i equilibri, i pot transmetre una imatge d'integritat i moralitat. A més, la seva sonoritat i estructura fan que sigui un nom que ha mantingut una certa popularitat en diferents cultures i períodes, adaptant-se amb petites variacions ortogràfiques segons l'idioma i la regió.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Justina a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1766 de 59.142 noms
  • Freqüència: 277 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,04 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Justa (f)Agustina (f)Faustina (f)Tina (f)Justin (m)Cristina (f)Kristina (f)Jasmina (f)Ina (f)Celestina (f)

Justina apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb JNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs