Nom: Saturnina

Origen i significat

El nom Saturnina és la versió femenina de Saturnino, i ambdós provenen del llatí "Saturninus", que significa "pertanyent o relatiu a Saturn". Saturn era el déu de l'agricultura i la collita en la mitologia romana, i el seu nom va donar lloc al setè dia de la setmana, el dissabte (dies Saturni en llatí). Així, el nom Saturnina podria estar carregat de connotacions relacionades amb l'abundància i la renovació.

A més, en el context històric, els noms derivats de divinitats o figures mitològiques eren sovint escollits per transmetre certes virtuts o característiques esperades de la persona que el portava. Així, una dona anomenada Saturnina podria haver estat vista com algú amb qualitats estables i productives, reflectint els atributs del déu Saturn.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Saturnina a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1579 de 59.142 noms
  • Freqüència: 321 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,04 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Nina (f)Sabrina (f)Antonina (f)Janina (f)Tina (f)Àuria / Auria (f)Caterina (f)Katerina (f)Argentina (f)Saturnino (m)

Saturnina apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb SNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs