Nom: Rita

Origen i significat

El nom Rita és una forma abreujada del nom Margarita, que prové del grec "margarites" i significa "perla". Rita es va popularitzar com a nom propi i ha estat adoptat en diverses cultures i llengües amb aquest mateix significat. A més, el nom és sovint associat amb Santa Rita de Càssia, la patrona dels casos impossibles i desesperats en la tradició catòlica.

La simplicitat i la brevetat del nom Rita han contribuït a la seva popularitat com a nom de pila independentment de la seva forma original més llarga. El nom pot transmetre un sentiment de dolçor i elegància, qualitats freqüentment associades amb la perla, la gemma que simbolitza la bellesa nascuda dins l' adversitat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Rita a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 406 de 59.142 noms
  • Freqüència: 2.527 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,32 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 142 de 1.448 noms
  • Freqüència: 65 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 1,2 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Ritaj (f)Rital (f)Rosita (f)Emerita (f)Margarita (f)Marieta (f)Teresita (f)Nita (f)Sita (f)Tita (f)

Rita apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb RNoms catalans de nenaNoms catalans curtsNoms curts de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms curts