Nom: Rosario

Origen i significat

El nom Rosario prové del llatí i significa "rosari", que és un objecte de devoció en el cristianisme utilitzat per comptar les oracions. Aquest nom es va popularitzar especialment en països de parla hispana i en contextos catòlics, ja que el Rosari és una pràctica devocional dedicada a la Mare de Déu, la Verge Maria. Sovint, el nom s'atorga a nenes nascudes el 7 d'octubre, dia de la festivitat de la Mare de Déu del Rosari.

A més, Rosario també pot ser utilitzat com a segon nom en combinació amb un altre, com a expressió de fe i esperitualitat. Tot i que el seu ús és més freqüent en femení, en algunes cultures també pot ser adoptat en la seva forma masculina, especialment com a segon nom o cognom. La seva relació amb la religió catòlica el fa un nom amb una forta càrrega espiritual i cultural.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Rosario a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 108 de 59.142 noms
  • Freqüència: 14.971 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 1,92 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 781 de 1.448 noms
  • Freqüència: 8 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,14 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Rosari (f)Rosa (f)Sagrario (f)Rosalia / Rosalía (f)Rosaura (f)Rosalina (f)Rosalinda (f)Roser (f)Rosic (f)Rosina (f)

Rosario apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb RNoms llargs de nenaNoms de nenaNoms llargs