Nom: Pura

Origen i significat

El nom Pura és de procedència llatina i deriva de la paraula "purus", que significa "pura" o "neta". És un nom amb una forta connotació de virtut i innocència, i s'utilitza en contextos on es vol transmetre la idea de puresa i castedat. En el món cristià, aquestes qualitats són molt valorades, i el nom pot ser relacionat amb la imatge de la Virgen María en la seva advocació de la Puríssima Concepció.

A més, el nom Pura pot ser utilitzat com a part de noms compostos, com María Pura o Ana Pura, combinant així la devoció mariana amb l'atribut de la puresa. Encara que el nom és relativament senzill, porta amb si un pes simbòlic considerable dins de les cultures de parla hispana i catòlica on s'ha popularitzat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Pura a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1981 de 59.142 noms
  • Freqüència: 237 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Puresa (f)Aura (f)Nura (f)Tura (f)Puri (f)Purificacio (f)Heura (f)Laura (f)Llura (f)Maura (f)

Pura apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenaNoms de nena que comencen amb PNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans curtsNoms curts de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms curts