Nom: Concepció

Origen i significat

El nom Concepció és de clara arrel religiosa i procedeix del llatí "Conceptionem", referint-se a la Concepció Immaculada de la Verge Maria. És un nom amb una forta tradició en països de majoria catòlica, on se celebra la festivitat de la Immaculada Concepció el 8 de desembre. Aquest nom simbolitza la creença que Maria va ser concebuda sense el pecat original.

En l'ús com a nom propi, Concepció es pot abreviar sovint com Conxa o Conxita en el context català. El nom porta amb si una connotació de puresa i santedat, i es podria dir que és un homenatge a la figura materna i protectora que Maria representa dins de la tradició cristiana.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Concepció a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 368 de 59.142 noms
  • Freqüència: 2.930 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,38 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Concepción (f)Ció (f)Conchita (f)Concessa (f)Concòrdia (f)Redempció (f)Inocencio (m)Leoncio (m)Crescencio (m)

Concepció apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb CNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms llargs