Nom: Concepció

Origen i significat

El nom Concepció és de clara arrel religiosa i procedeix del llatí "Conceptionem", referint-se a la Concepció Immaculada de la Verge Maria. És un nom amb una forta tradició en països de majoria catòlica, on se celebra la festivitat de la Immaculada Concepció el 8 de desembre. Aquest nom simbolitza la creença que Maria va ser concebuda sense el pecat original.

En l'ús com a nom propi, Concepció es pot abreviar sovint com Conxa o Conxita en el context català. El nom porta amb si una connotació de puresa i santedat, i es podria dir que és un homenatge a la figura materna i protectora que Maria representa dins de la tradició cristiana.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 9

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 368 de 59.142 noms
  • Freqüència: 2.930 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,38 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Concepció a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Concepción (f)Ció (f)Conchita (f)Concessa (f)Concòrdia (f)Redempció (f)