Nom: Tura

Origen i significat

El nom Tura és menys comú i els seus orígens poden ser variats. Una possibilitat és que sigui una forma curta o una variant de noms més llargs com Artura, la versió femenina d'Artur, que té orígens cèltics i significa "ós" o "home fort". També podria ser una variant regional o familiar d'altres noms, i el seu ús podria haver-se originat com a nom propi distintiu dins d'una comunitat o grup.

En algunes cultures, els noms es formen a partir de la combinació de sons agradables o de la modificació de noms existents per crear-ne de nous. Per tant, Tura podria ser el resultat d'aquesta pràctica, no tenint necessàriament un significat específic més enllà de la seva sonoritat i estètica com a nom femení. La interpretació del significat de noms com aquest sovint depèn del context cultural i familiar on s'utilitzen.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Tura a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 4033 de 59.142 noms
  • Freqüència: 85 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Natura (f)Touria (f)Aura (f)Nura (f)Pura (f)Tula (f)Heura (f)Laura (f)Llura (f)Maura (f)

Tura apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenaNoms de nena que comencen amb TNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans curtsNoms curts de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms curts