Nom: Purificacio

Origen i significat

El nom Purificació, en la seva forma femenina, té un fort contingut religiós i simbòlic. Deriva del llatí "purificatio", que significa "purificació" o "neteja", i fa referència a l'acte de purificar o netejar alguna cosa, sovint en un sentit espiritual o moral. Aquest nom està estretament lligat a la festivitat cristiana de la Candelària, també coneguda com la Festa de la Purificació de la Mare de Déu, que se celebra el 2 de febrer, quaranta dies després del Nadal.

En el context cristià, la Purificació de la Mare de Déu fa referència a la presentació de la Verge Maria al Temple per ser purificada segons la llei jueva després del naixement de Jesús. És un nom que pot ser escollit per famílies catòliques per la seva significació religiosa i com a homenatge a aquesta tradició. Així mateix, el nom pot ser portat per aquelles nascudes al voltant de la data d'aquesta celebració o per expressar un desig de puresa i devoció.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Purificacio a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3185 de 59.142 noms
  • Freqüència: 119 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Purificación (f)Puri (f)Pura (f)Visitació (f)Anunciació (f)Ció (f)Patricio (m)Ignacio (m)Horacio (m)

Purificacio apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb PNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs