Nom: Pepita

Origen i significat

Pepita és la forma femenina i diminutiva del nom Josep, que prové de l'hebreu Yosef, amb el significat de "Ell afegirà" o "Déu augmentarà". És una versió afectuosa i familiar que s'utilitza tradicionalment en països de parla hispana i també en regions catalanoparlants. Aquest nom porta una connotació de proximitat i tendresa, sovint utilitzat per expressar afecte.

Aquest nom també pot estar relacionat amb la virginitat de Maria, ja que en la tradició cristiana, Josep és l'espos de Maria, la mare de Jesús. La forma diminutiva Pepita pot haver-se popularitzat com a forma de carinyo per a les dones que porten el nom de Josepa, la versió femenina de Josep.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Pepita a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 924 de 59.142 noms
  • Freqüència: 699 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,09 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Pepa (f)Edita (f)Petra (f)Perpètua (f)Pia / Pía (f)Benita (f)Pietat (f)Rita (f)Teia (f)Nita (f)

Pepita apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb PNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nena