Nom: Paulina

Origen i significat

Paulina és la versió femenina del nom Paul, que prové del llatí "Paulus", que significa "petit" o "humil". El nom va ser portat per moltes figures històriques, incloent-hi Sant Pau, un dels apòstols més importants del cristianisme, fet que va contribuir a la seva popularització en cultures cristianes.

En la història romana, Paulina o Paullina era un cognomen utilitzat en diverses famílies patrícies, com ara els gens Julia i gens Aemilia. Amb el temps, el nom va adquirir una connotació d'elegància i refinament, mantenint-se com un nom femení amb una certa ressonància clàssica i tradicional.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Paulina a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 718 de 59.142 noms
  • Freqüència: 990 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,13 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 870 de 1.448 noms
  • Freqüència: 7 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,13 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Aulina (f)Alina (f)Paula (f)Aquilina (f)Lina (f)Polina (f)Galina (f)Aina (f)Albina (f)Aquil·lina (f)

Paulina apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb PNoms originals de nenaNoms llargs de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms llargs