Nom: Vittoria

Origen i significat

El nom Vittoria és la versió italiana del nom Victoria, que té arrels llatines i significa "victòria" o "triomf". Aquest nom ha estat popularitzat en part gràcies a la figura històrica de la reina Victòria del Regne Unit, que va donar nom a l'època victoriana, caracteritzada per grans avenços i expansió imperial.

En el context religiós, Vittoria també pot estar associat amb Santa Vittoria, venerada en diverses branques del cristianisme. El nom evoca imatges de èxit i superació, i pot ser escollit pels pares que desitgen impregnar aquestes qualitats en la personalitat de la seva filla.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Vittoria a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 5907 de 59.142 noms
  • Freqüència: 51 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1206 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Victòria / Victoria (f)Viktoria (f)Victorina (f)Viktoriia (f)Viktoriya (f)Òria / Oria (f)Viorica (f)Victoriana (f)Iria / Iría (f)Touria (f)

Vittoria apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb VNoms originals de nenaNoms llargs de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms llargs