Nom: Montse

Origen i significat

El nom Montse és una forma abreujada i afectuosa del nom Montserrat, que té un fort arrelament a Catalunya. El nom Montserrat prové de la muntanya homònima situada a prop de Barcelona, famosa pel seu monestir i la imatge de la Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya. El significat literal de Montserrat seria "muntanya serrada", referint-se a la forma peculiar de les roques que formen la muntanya.

En l'àmbit religiós, el nom Montse és sovint escollit en honor a la verge de Montserrat, i per això, porta connotacions de devoció i espiritualitat. És un nom amb una forta identitat catalana, estretament vinculat amb la cultura i el paisatge de la regió.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Montse a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 824 de 59.142 noms
  • Freqüència: 819 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,11 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Montserrat (f)Montsant (f)Monsef (m)Modesta (f)Mona (f)Monique (f)Mon (m)Modest (m)Modesto (m)Moisès / Moisés (m)

Montse apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb MNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nena