Nom: Modest

Origen i significat

El nom Modest prové del llatí "modestus", que significa moderat, sobri o mesurat. Aquest nom va ser bastant comú en la Roma antiga i va ser adoptat per diversos sants i màrtirs al llarg de la història del cristianisme, cosa que pot atribuir-li un caràcter venerable i de profundes arrels religioses.

En la seva forma masculina, Modest transmet una qualitat de comportament reservat i humilitat, qualitats que han estat valorades en diverses cultures i èpoques. La seva sonoritat i significat poden fer-lo atractiu per a pares que busquen un nom amb una connotació de temperança i prudència per al seu fill.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Modest a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2912 de 59.142 noms
  • Freqüència: 135 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Modesto (m)Modesta (f)Montse (f)

Modest apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb MNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nen