Nom: Montsant

Origen i significat

El nom Montsant és d'origen català i està directament relacionat amb la muntanya i la serra del Montsant, situada a la província de Tarragona. El terme "mont" fa referència a una muntanya o elevació de terreny, mentre que "sant" indica una connotació de santedat o sacralitat. Així, Montsant podria interpretar-se com la muntanya sagrada o santuari natural.

A més, el nom pot tenir connotacions espirituals o religioses, ja que la serra del Montsant ha estat tradicionalment associada amb l'eremitisme i la presència de comunitats monàstiques, com el famós Monestir de Scala Dei. Això pot haver contribuït a la percepció del Montsant com un lloc de recolliment i meditació, i per extensió, a l'ús del nom amb un sentit de pau i serenitat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Montsant a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 5486 de 59.142 noms
  • Freqüència: 57 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Montserrat (f)Montse (f)Fontsanta (f)Mona (f)Mon (m)Constantí (m)

Montsant apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb MNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs