Nom: Modesta

Origen i significat

El nom Modesta prové del llatí modestus, que significa "moderat", "mesurat" o "modest". Aquest nom pot reflectir un desig de virtuts com la modèstia i la temprança, valors que han estat apreciats en diverses cultures i èpoques, especialment dins el context cristià on la humilitat és una qualitat altament estimada.

Modesta és un nom que també podria estar relacionat amb la història o la mitologia, encara que no és un dels noms més comuns en l'actualitat. El seu ús com a nom de persona podria haver estat inspirat per santes o figures històriques que van exemplificar aquestes qualitats de modèstia i prudència en les seves vides.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Modesta a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1083 de 59.142 noms
  • Freqüència: 551 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,07 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Modest (m)Modesto (m)Ginesta (f)Montse (f)Roseta (f)Mostafa (m)Mostapha (m)

Modesta apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb MNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs