Nom: Moira

Origen i significat

El nom Moira té un fons ric en la mitologia i la literatura. Dins la mitologia grega, les Moires eren les deesses del destí, conegudes també com a les Parques en la mitologia romana, que controlaven el fil de la vida de cada ésser des del seu naixement fins a la seva mort. Així, el nom pot portar connotacions de destí i vida.

En un context més ampli, Moira pot ser una variant del nom Maureen, que és una forma irlandesa de Mary, derivat del hebreu Miriam. El significat de Miriam és incert, però sovint se li atribueixen els significats de "estimada" o "mar de tristesa". El nom Moira, en les seves diferents formes i interpretacions, pot tenir ressons d'aquesta rica tapeçeria de significats.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Moira a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 5486 de 59.142 noms
  • Freqüència: 57 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1051 de 1.448 noms
  • Freqüència: 5 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,09 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Mora (f)Omaira (f)Amira (f)Maira (f)Miral (f)Mirha (f)Mirta (f)Samira (f)Yamira (f)Òria / Oria (f)

Moira apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb MNoms originals de nenaNoms originalsNoms de nena