Nom: Miral

Origen i significat

El nom Miral no és comú i la seva procedència pot variar segons la cultura o el país d'origen. En alguns casos, Miral pot ser un nom d'origen àrab, i es pot traduir com "gazela" o referir-se a la bellesa i la gràcia d'aquest animal. Aquest significat podria simbolitzar l'elegància i la lleugeresa, qualitats freqüentment admirades.

No obstant això, és important destacar que l'origen i el significat del nom podrien diferir significativament depenent de la regió i de l'ús lingüístic. La falta de popularitat o referències clares fa que Miral pugui tenir altres interpretacions i orígens menys documentats o coneguts.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Miral a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 9049 de 59.142 noms
  • Freqüència: 29 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 504 de 1.448 noms
  • Freqüència: 15 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,28 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Miraal (f)Miracle (f)Mirela (f)Mirha (f)Mirta (f)Mia (f)Mariló (f)Maira (f)Moira (f)Mireia (f)

Miral apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb MNoms originals de nenaNoms originalsNoms de nena