Nom: Maira

Origen i significat

El nom Maira podria ser una variant de Maria, que té un origen hebreu i significa "l'escollida", "l'amada" o "la mar". Maria és un dels noms femenins més estesos i amb una gran importància en la tradició cristiana, ja que és el nom de la mare de Jesús. Tanmateix, les interpretacions del significat poden variar segons les diferents cultures i llengües.

En alguns casos, Maira també es considera una forma del nom Maire, que en gaèlic significa "perla" o podria ser una adaptació de Myra. Aquest nom, per tant, podria estar associat amb qualitats percebudes com precioses o úniques, com ho és una perla. La diversitat en l'origen del nom pot portar a una varietat en la seva interpretació i ús en diferents regions i contextos culturals.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Maira a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2447 de 59.142 noms
  • Freqüència: 174 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Omaira (f)Aira (f)Amira (f)Maia (f)Mara (f)Maria / María (f)Daira (f)Kaira (f)Naira (f)Saira (f)

Maira apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb MNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nena