Nom: Lis

Origen i significat

El nom Lis és d'origen francès, i significa "lliri", una flor que ha estat associada amb la puresa i la bellesa des de temps antics. Aquest nom pot ser utilitzat com a nom propi femení, però també pot ser considerat una variant curta o un malnom per a altres noms més llargs com Elisabeth o Lisette.

A més, el lliri també té una forta connotació heràldica i és un símbol prominent en l'art i l'heràldica europea, especialment dins de la cultura francesa on la flor de lis és un element icònic. Aquest simbolisme pot influir en la percepció del nom, donant-li una aura de noblesa i tradició.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 3

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2387 de 59.142 noms
  • Freqüència: 181 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 675 de 1.448 noms
  • Freqüència: 10 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,18 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Lis a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Alis (f)Lisa (f)Li (f)Lisset (f)Luisa (f)Lisbeth (f)