Nom: Lia / Lía

Origen i significat

El nom Lia és una forma curta del nom hebreu Leah, que apareix a l'Antic Testament de la Bíblia com la primera esposa de Jacob i mare de set dels seus fills. Encara que l'origen exacte del nom és incert, algunes interpretacions suggereixen que pot significar "esforçada" o "vaca salvatge". No obstant això, aquestes interpretacions varien i no hi ha un consens clar sobre el significat original.

En la cultura contemporània, Lia és percebut com un nom amb una sonoritat suau i delicada, i pot ser popular en diverses cultures. Aquest nom també es pot trobar en altres formes o com a part de noms compostos, com ara Julia o Cecilia, que comparteixen la mateixa terminació. El seu significat pot ser interpretat de manera més lliure en el context modern, no necessàriament vinculat amb les seves arrels bíbliques.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 3

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 392 de 59.142 noms
  • Freqüència: 2.632 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,34 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 40 de 1.448 noms
  • Freqüència: 223 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 3,96 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Lia / Lía a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Alia (f)Èlia / Elia (f)Ilia (f)Liah (f)Laia (f)Leia (f)