Nom: Justa

Origen i significat

El nom Justa és d'origen llatí i es deriva de la paraula "iustus", que significa "just" o "recte". És un nom que porta la connotació de justícia i equitat, i històricament podria haver estat donat amb l'esperança que la persona que el porti actuï amb integritat i honestedat. Aquest nom ha estat utilitzat al llarg de la història en diverses cultures de parla llatina.

A més, Justa també pot fer referència a Santa Justa, una màrtir cristiana venerada en diverses tradicions. El seu llegat pot haver influït en la popularització del nom en contextos cristians, simbolitzant la virtut de la justícia combinada amb la força de caràcter i la fe.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 5

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1091 de 59.142 noms
  • Freqüència: 549 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,07 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Justa a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Justina (f)Jutta (f)Augusta (f)Just (m)Julita (f)Jesusa (f)