Nom: Juliette

Origen i significat

El nom Juliette és la versió francesa del nom Julieta, i té un origen llatí. Prové del nom de família romà Julius, el mateix del qual deriva el nom Júlia. El significat de Juliette pot estar relacionat amb la joventut o ser interpretat com a "jove", ja que la terminació "-ette" és un sufix diminutiu en francès que denota petitesse o afecte.

Aquest nom va guanyar una gran popularitat gràcies a la tragèdia "Romeo i Julieta" de William Shakespeare, on Julieta és la protagonista femenina. La figura de Julieta en la literatura ha esdevingut un arquetip de la jove enamorada i heroïna tràgica, i això pot haver influït en la connotació romàntica i emotiva que sovint s'associa amb el nom Juliette.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Juliette a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2019 de 59.142 noms
  • Freqüència: 232 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 604 de 1.448 noms
  • Freqüència: 12 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,22 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Juliet (f)Julietta (f)Julie (f)Julieta (f)Ivette (f)Julita (f)Arlette (f)Júlia / Julia (f)Jeanette (f)Odette (f)

Juliette apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb JNoms originals de nenaNoms llargs de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms llargs