Nom: Jeronima

Origen i significat

Jerònima és la versió femenina del nom masculí Jeroni, que prové del grec "Hieronymos". Aquest nom està compost per les parts "hieros", que significa "sagrat", i "onyma", que vol dir "nom". Per tant, Jerònima podria interpretar-se com "nom sagrat" o "nom venerable". Aquest nom ha estat portat per diverses figures històriques, incloent-hi sants i erudits.

Un dels més coneguts és Sant Jeroni, patró dels traductors, bibliotecaris i enciclopedistes, famós per la seva traducció de la Bíblia al llatí, coneguda com la Vulgata. La versió femenina, Jerònima, és molt menys comuna, però comparteix les mateixes arrels etimològiques i la connexió amb la santedat i el saber.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 8

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1884 de 59.142 noms
  • Freqüència: 253 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Jeronima a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Jeronima apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb JNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs

Altres noms similars

Rima (f)Jerònim (m)Romina (f)Enma (f)Roma (f)Jeroni (m)Jerónimo (m)Ènia / Enia (f)Ònia / Onia (f)Verònica / Verónica (f)