Nom: Jerónimo

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Jerónimo a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 595 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.335 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,17 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1040 de 1.448 noms
  • Freqüència: 5 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,09 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Jerònim (m)Jeroni (m)Gerónimo (m)Jero (m)Jerome (m)Jeronima (f)Hierònim (m)

Jerónimo apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb JNoms llargs de nenNoms llargsNoms de nen