Nom: Jeroni

Origen i significat

Jeroni és la forma catalana del nom Jerome, que prové del grec "Hieronymos". Aquest nom està compost per les paraules "hieros", que significa "sagrat", i "onyma", que significa "nom". Per tant, Jeroni podria interpretar-se com "nom sagrat" o "nom venerable".

Aquest nom és conegut principalment per Sant Jeroni (en llatí, Hieronymus), un erudit cristià del segle IV, famós per la seva traducció de la Bíblia del grec i l'hebreu al llatí, coneguda com la Vulgata. La seva influència i llegat han fet que el nom sigui adoptat àmpliament en diferents formes a través de la història cristiana.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Jeroni a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2044 de 59.142 noms
  • Freqüència: 227 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Jerònim (m)Jerónimo (m)Jero (m)Geroni (m)Jerome (m)Jeronima (f)Jon (m)Roi (m)Celoni (m)Toni (m)

Jeroni apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb JNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nen