Nom: Verònica / Verónica

Origen i significat

Verònica és un nom femení amb un origen que es podria rastrejar fins al grec antic, derivant de les paraules "pherein" (portar) i "nikē" (victòria), resultant en un significat que podria interpretar-se com "portadora de la victòria". Aquest nom ha estat adoptat en moltes cultures i llengües amb petites variacions en la seva ortografia i pronunciació.

A més, Verònica té una forta connotació religiosa en el cristianisme, ja que es relaciona amb la llegenda de Santa Verònica, la dona que, segons la tradició, va netejar la cara de Jesús amb un vel mentre anava cap al Calvari. Per això, el nom també pot ser associat amb la compassió i el servei altruista, elements que reforcen el seu caràcter emotiu i profund.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Verònica / Verónica a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 171 de 59.142 noms
  • Freqüència: 9.035 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 1,16 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1040 de 1.448 noms
  • Freqüència: 5 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,09 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Veronika (f)Verona (f)Erica (f)Enrica (f)Mònica / Mónica (f)Rodica (f)Verena (f)Viorica (f)Vicença (f)Ènia / Enia (f)

Verònica / Verónica apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb VNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms llargs