Nom: Jacinta

Origen i significat

El nom Jacinta és la versió femenina de Jacint, provinent del grec Hyakinthos. Aquest nom té les seves arrels en la mitologia grega, on Hyakinthos (Jacint en català) era un jove amic d'Apol·lo que va morir accidentalment i des d'on va néixer una flor que porta el mateix nom, la jacint. Així, el nom Jacinta està vinculat amb aquesta flor i, per extensió, amb la primavera i la bellesa.

En el context cristià, Jacinta va guanyar popularitat gràcies a la figura de Jacinta Marto, una de les tres nenes pastors de Fàtima, a Portugal, que van afirmar haver presenciat aparicions de la Mare de Déu el 1917. Aquesta associació amb la santedat i la devoció mariana pot influir en la percepció del nom.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Jacinta a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 937 de 59.142 noms
  • Freqüència: 681 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,09 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Cinta (f)Binta (f)Jacint (m)Aina (f)Anita (f)Janina (f)Antia (f)Fanta (f)Santa (f)Centa (f)

Jacinta apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb JNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs