Nom: Antia

Origen i significat

El nom Antia és la forma femenina d'Antío, i es pot considerar una variant gallec-portuguesa del nom més conegut Antònia. L'origen d'Antia és llatí, derivant de "Antonius", un nomen romà que va ser portat per una famosa gens o família de l'antiga Roma. El significat exacte de "Antonius" és incert, però algunes fonts suggereixen que podria estar relacionat amb la paraula grega "anthos", que significa "flor".

Antia, com a nom propi, ha estat usat en cultures de parla hispana i, tot i que no és tan comú com Antònia, manté una certa elegància i tradició. La seva sonoritat suau i la seva finalització en "a" reforcen la seva identitat femenina i poden evocar una sensació de delicadesa i gràcia.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Antia a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3274 de 59.142 noms
  • Freqüència: 114 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Natia (f)Ania (f)Anita (f)Antònia / Antonia (f)Ontia (f)Antonina (f)Kàtia / Katia (f)Cíntia / Cintia (f)Ani (f)Anira (f)

Antia apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ANoms originals de nenaNoms originalsNoms de nena