Nom: Santa

Origen i significat

El nom Santa és una paraula provinent del llatí "sanctus", que significa "sagrada" o "santa". Tradicionalment, es pot utilitzar com a nom propi femení, però la seva utilització és relativament rara com a nom de pila i sovint està associada amb la veneració o el record d'una figura religiosa específica o el concepte de santedat en general.

A més, és comú que el nom Santa sigui part de noms compostos que fan referència a santes conegudes dins de la tradició cristiana, com Santa Teresa o Santa Maria. En aquest context, el nom actua com a prefix per indicar la santedat i la devoció religiosa associada amb la persona en qüestió.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Santa a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2604 de 59.142 noms
  • Freqüència: 158 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Sana (f)Samanta (f)Santiaga (f)Fanta (f)Fuensanta (f)Fontsanta (f)Sanaa (f)Sanae (f)Sança (f)Anita (f)

Santa apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb SNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nena