Nom: Inocència / Inocencia

Origen i significat

Inocencia és un nom femení que prové del llatí "innocentia", que significa "inocència" o "absència de malícia". Tradicionalment, aquest nom es podria haver escollit per simbolitzar la puresa i la bondat esperades en una nova vida. El concepte d'inocència està profundament arrelat en moltes cultures i religions, i sovint està associat amb la virtut i la puresa d'esperit.

A més, Inocencia podria estar relacionat amb la festivitat catòlica del Dia dels Sants Innocents, que commemora la massacre dels infants ordenada per Herodes a Betlem. El nom pot tenir connotacions de martiri i santedat, reflectint una tradició de nomenar els infants amb noms que facin referència a esdeveniments o figures religioses significatives.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 9

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1247 de 59.142 noms
  • Freqüència: 462 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,06 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Inocència / Inocencia a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Inocència / Inocencia apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb INoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs

Altres noms similars

Mencia (f)Constancia (f)Florència / Florencia (f)Clemencia (f)Inocencio (m)Vicença (f)Providència / Providencia (f)Crescencia (f)Ènia / Enia (f)Ònia / Onia (f)