Nom: Providència / Providencia

Origen i significat

El nom Providencia té un clar origen llatí, derivat de la paraula "providentia", que significa "previsió" o "cures divines". Aquest nom evoca la idea de la protecció i la guia que l'univers o una entitat superior proporciona als humans. És un nom que pot expressar una profunda connexió amb la fe i la confiança en el destí o en la divinitat.

A més, Providencia pot fer referència a la Virgen de la Providencia, patrona de Puerto Rico, la qual és venerada per la seva suposada intercessió i ajuda en temps difícils. Com a nom femení, pot portar amb si un aire d'espiritualitat i un recordatori constant de la presència i l'amor d'una força major que vetlla per la humanitat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Providència / Providencia a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1642 de 59.142 noms
  • Freqüència: 305 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,04 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Prudencia (f)Mencia (f)Dènia / Denia (f)Florència / Florencia (f)Inocència / Inocencia (f)Òdena (f)Ènia / Enia (f)Crescencia (f)Prudenci (m)Prince (m)

Providència / Providencia apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb PNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs