Nom: Constancia

Origen i significat

El nom Constància prové del llatí "constans", que significa "constant" o "ferm", i es refereix a la qualitat de ser estable i consistent en el comportament o en les creences. Aquest nom pot transmetre un sentit de fiabilitat, determinació i resistència davant les adversitats. És la versió femenina del nom masculí Constanci i pot ser associat amb la virtut de la constància en la tradició cristiana.

A nivell històric i cultural, Constància pot ser vist com un nom que representa un compromís profund amb els valors i els principis. També pot fer referència a personatges històrics o literaris que han demostrat una gran fortalesa de caràcter i una dedicació inalterable als seus objectius o conviccions.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 10

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3274 de 59.142 noms
  • Freqüència: 114 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Constancia a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Constança (f)Constantina (f)Constanza (f)Constanci (m)Consolacion (f)Consolació (f)