Nom: Constancia

Origen i significat

El nom Constància prové del llatí "constans", que significa "constant" o "ferm", i es refereix a la qualitat de ser estable i consistent en el comportament o en les creences. Aquest nom pot transmetre un sentit de fiabilitat, determinació i resistència davant les adversitats. És la versió femenina del nom masculí Constanci i pot ser associat amb la virtut de la constància en la tradició cristiana.

A nivell històric i cultural, Constància pot ser vist com un nom que representa un compromís profund amb els valors i els principis. També pot fer referència a personatges històrics o literaris que han demostrat una gran fortalesa de caràcter i una dedicació inalterable als seus objectius o conviccions.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Constancia a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3274 de 59.142 noms
  • Freqüència: 114 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Constança (f)Constantina (f)Constanza (f)Constanci (m)Consolacion (f)Consolació (f)Inocència / Inocencia (f)Tània / Tania (f)Sança (f)Constantí (m)

Constancia apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb CNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs